Obsah hlavních kapitol knihy "Rinitidy, sinusitidy a nosní polypy"


Seznam zkratek v textu
Seznam zkratek v popisu obrazů
Uspořádání obrazů
Poděkování
Předmluva
1 Anatomie
2 Fyziologie a patofyziologie horních dýchacích cest
3 Skladba a funkce imunitního systému
4 Imunopatologie
5 Vyšetření a diagnóza rinosinusitid
6 Zobrazovací metody
7 Definice a klasifikace rinitid, sinusitid a nosních polypů
8 Doporučení diagnostiky a léčby založená na důkazech
9 Akutní infekční nespecifické rinosinusitidy
10 Chronické infekční nespecifické rinosinusitidy
11 Neinfekční, nealergické rinitidy – rinoisnusitidy
12 Neoperační léčba nealergických rinosinusitid
13 Alergické rinitidy – rinosinusitidy
14 Neoperační léčba alergické rinitidy a konjunktivitidy
15 Mykotické (fungální) rinosinusitidy
16 Granulomatózní rinosinusitidy
17 Rinosinusitidy při systémových chorobách
18 Rinosinusitidy u dětí
19 Léčba rinosinusitid u dětí
20 Vliv rinosinusitid na dolní dýchací cesty
21 Endoskopická endonazální chirurgie
22 Anatomické a slizniční variace
23 Chirurgicky nebezpečné oblasti
24 Rinosinusitidy v obraze
25 Sinusogenní komplikace
26 Záněty očnice
27 Epistaxe a metody léčby
28 Likvorové píštěle
29 Dekomprese orbity a zrakového nervu
30 Bolesti hlavy a somatoformní poruchy
31 Diferenciální diagnóza nemocí horních dýchacích cest
32 Chyby a omyly
33 Socio-ekonomické náklady chronické rinosinusitidy a nosních polypů
34 Priority a perspektivy dalšího výzkumu rinosinusitid
Základní literatura
Ostatní literatura
Webové adresy
O autorech