PODROBNÝ OBSAH

 

Seznam zkratek v textu 13

Seznam zkratek v popisu obrazů 15

Uspořádání obrazů 18

Poděkování 19

Předmluva 20

1 ANATOMIE 21

1.1 Vývojové poznámky 21

1.2 Nosní dutina a laterální nosní stěna 21

1.3 Paranazální dutiny 24

1.4 Sliznice nosní dutiny a paranazálních dutin 26

1.4.1 Čichová oblast 26

1.4.2 Respirační oblast 26

1.5 Cévní zásobení a inervace 28

1.5.1 Cévní zásobení 28

1.5.2 Inervace 29

1.6 Orbita 33

1.6.1 Skelet 33

1.6.2 Pojivové tkáně a topografické rozdělení prostorů orbity 36

1.6.3 Zrakový nerv 37

1.6.4 Slzný aparát 37

1.7 Obrazová část – koronární a sagitální rovina 40

1.8 Obrazová část – axiální rovina 64

2 FYZIOLOGIE A PATOFYZIOLOGIE HORNÍCH DÝCHACÍCH CEST 76

2.1 Funkce nosu a vedlejších nosních dutin 76

2.1.1 Respirační – klimatizační funkce 76

2.1.2 Obranná funkce v rámci imunitního systému 76

2.1.3 Reflexní funkce 77

2.1.4 Rezonanční funkce 77

2.1.5 Čichová funkce 78

2.1.6 Sexuální funkce nosu – Jacobsonův vomeronazální orgán 78

2.1.7 Funkce paranazálních dutin 78

2.2 Normální bakteriální osídlení kůže a sliznic 79

2.3 Patofyziologie zánětů nosní sliznice 80

2.4 Patologicko-anatomické rozdělení zánětů nosní sliznice 80

2.4.1 Obecné dělení zánětů 80

2.4.2 Rhinitis acuta (exsudativa) 81

2.4.3 Rhinitis chronica (productiva) 81

3 SKLADBA A FUNKCE IMUNITNÍHO SYSTÉMU 82

3.1 Definice a rozdělení 82

3.1.1 Lymfatické orgány a tkáně 82

3.1.2 Nespecifická (přirozená, vrozená, neadaptivní) imunita 83

3.1.3 Specifická (získaná, adaptivní) imunita 83

3.2 Komplement 84

3.3 Buněčné složky 84

3.4 Humorální – protilátková imunita 86

3.5 Buněčná imunita 86

3.6 Komunikace mezi složkami imunity 87

3.6.1 Cytokiny 87

3.6.2 Chemokiny 88

3.6.3 Adhezní molekuly (molekuly buněčných membrán, adheziny) 88

3.6.4 Leukotrieny (eikosanoidy) 89

3.6.5 Metaloproteinázy, TGF-β1, NF-kappa B 90

3.6.6 Surfaktanty 90

3.6.6 Zpracování a prezentace antigenu 90

4 IMUNOPATOLOGIE 91

4.1 Rozdělení 91

4.2 Reakce z přecitlivělosti (hypersenzitivní) – typ I-IV 91

4.2.1 Genetická predispozice 92

4.3 Slizniční imunita a její význam v alergii 92

4.3.1 Klinický význam slizniční imunity 92

4.3.2 Slizniční lymfatická tkáň, žírné buňky sliznic 93

4.3.3 Sekreční imunoglobulin IgA 93

4.4 Alergie a infekce 94

4.5 Mechanismy rozvoje bakteriální infekce sliznic dýchacích cest 95

4.5.1 Patogenní bakterie 95

4.5.2 Biofilmy 96

4.5.3 Staphylococcus aureus 97

4.5.4 Defensiny 98

5 VYŠETŘENÍ A DIAGNÓZA RINOSINUSITID 100

5.1 Hodnocení příznaků rinosinusitidy 100

5.2 Vyšetřovací metody 101

5.2.1 Vyšetřování nosní průchodnosti 102

5.2.1.1 Rinomanometrie 102

5.2.1.2 Akustická rinometrie 102

5.2.1.3 Měření vrcholové výdechové rychlosti 103

5.2.2 Nosní cytologie, biopsie a bakteriologie 103

5.2.3 Hodnocení mukociliární funkce 103

5.2.4 Stanovení oxidu dusnatého 103

5.2.5 Nosní provokační testy 104

5.3 Poruchy a vyšetřování čichu 104

5.4 Kvalita života 106

5.5 Poruchy a vyšetřování chuti 107

5.5.1 Anatomie a fyziologie 107

5.5.2 Poruchy chuti, vyšetření a léčba 108

6 ZOBRAZOVACÍ METODY 110

6.1 Výpočetní tomografie 110

6.1.1 Princip 110

6.1.2 Multidetektorová (MDCT, multislice) CT 110

6.1.3 Virtuální zobrazení CT 111

6.1.4 CT cisternografie v diagnostice rinolikvorey a otolikvorey 114

6.2 Magnetická rezonance 115

6.2.1 Princip 115

6.2.2 Intenzita signálu ve výsledném MR obraze 116

6.2.3 Kontrastní látky 117

6.2.4 MR angiografie (MRA) 118

6.2.5 Protokoly vyšetření MR 118

6.3 Navigovaná chirurgie 120

6.4 Indikace a volba zobrazovací metody 127

6.5 Korelace CT s endoskopickými nálezy 128

7 DEFINICE A KLASIFIKACE RINITID, SINUSITID A NOSNÍCH POLYPŮ 131

7.1 Starší klasifikace rinitid – rinosinusitid 131

7.2 Nové definice a členění rinosinusitid podle doporučení EP3OS 2007 132

7.3 Přehled rinosinusitid uvedených v monografii 134

8 DOPORUČENÍ DIAGNOSTIKY A LÉČBY ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH 135

9 AKUTNÍ INFEKČNÍ NESPECIFICKÉ RINOSINUSITIDY 136

9.1 Epidemiologie a predisponující faktory 136

9.2 Mechanismus zánětu 137

9.3 Klinický obraz 138

9.3.1 Akutní respirační infekce, chřipka (influenza) 138

9.3.2 Akutní rinosinusitida 141

9.3.2.1 Akutní virová rinosinusitida 141

9.3.2.2 Akutní bakteriální rinosinusitida 141

9.3.2.3 Odontogenní maxilární sinusitida 142

9.4 Doporučení diagnostiky a léčby založená na důkazech 142

10 CHRONICKÉ INFEKČNÍ NESPECIFICKÉ RINITIDY – RINOSINUSITIDY 145

10.1 Chronická rinosinusitida bez nosních polypů 145

10.1.1 Epidemiologie a predisponující faktory 145

10.1.2 Mechanismus zánětu 146

10.1.2.1 Histopatologie a zánětlivé buňky 146

10.1.2.2 Patofyziologie a zánětlivé mediátory 147

10.1.3 Klinický obraz 148

10.1.3.1 Chronická jednoduchá rinosinusitida 149

10.1.3.2 Chronická hypertrofická rinosinusitida 149

10.1.3.3 Chronická suchá atrofická přední rinitida 150

10.1.3.4 Chronická atrofická krustózní rinitida 150

10.1.3.5 Chronická hypertrofická a současně atrofická rinosinusitida bez a/nebo s nosními

polypy 151

10.1.3.6 Eozinofilní bakteriální chronická rinosinusitida 152

10.1.4 Doporučení diagnostiky a léčby založená na důkazech 152

10.2 Chronická rinosinusitida s nosními polypy 154

10.2.1 Definice a rozdělení 154

10.2.2 Epidemiologie a predisponující faktory 156

10.2.3 Mechanismus zánětu 157

10.2.4 Klinický obraz 160

10.2.4.1 Antrochoanální, choanální polyp 160

10.2.5 Doporučení diagnostiky a léčby založená na důkazech 161

11 NEINFEKČNÍ, NEALERGICKÉ RINITIDY – RINOSINUSITIDY 163

11.1 Nealergická hyperreaktivní rinitida (dříve vazomotorická, neurovaskulární, idiopatická rýma) 163

11.2 Nealergická rýma s eozinofilním syndromem (NARES) 164

11.3 Profesionální rinitida (zaměstnanecká, work-related rhinitis) 165

11.4 Léky indukovaná rinitida 165

11.5 Medikamentózní rinitida (rhinitis medicamentosa) 166

11.6 Endokrinně podmíněná rinitida (hormonální rinitida) 166

11.6.1 Rýma v těhotenství (těhotenská rýma) 166

11.7 Rýma (nosní příznaky) na podkladě fyzikálních a chemických faktorů 167

11.8 Rýma u kuřáků 167

11.9 Potravinová rinitida (alimentární rýma) 167

11.10 Rýma u seniorů (senilic rhinitis) 167

11.11 Rýma u sportovců 168

11.11.1 Rýma a barotrauma u potápěčů 168

11.12 Psychogenní, emoční, stresová rinitida 169

12 NEOPERAČNÍ LÉČBA NEALERGICKÝCH RINOSINUSITID 170

12.1 Léčba rinosinusitid steroidy 170

12.1.1 Mechanismus působení a indikace 170

12.1.2 Léčba jednotlivých druhů rinosinusitid steroidy 171

12.2 Léčba rinosinusitid antibiotiky 172

12.2.1 Antibiotika v léčbě akutní rinosinusitidy 172

12.2.2 Antibiotika v léčbě chronické rinosinusitidy 173

12.2.3 Léčba antibiotiky při exacerbaci chronické rinosinusitidy 173

12.3 Ostatní medikamentózní léčba rinosinusitid 174

12.3.1 Dekongestiva 174

12.3.2 Mukolytika 175

12.3.3 Antihistaminika, kromony, anticholinergika 175

12.3.4 Antimykotika 175

12.3.5 Bakteriální lysáty 175

12.3.6 Imunomodulátory, imunostimulátory 176

12.3.7 Nosní a antrální irigace izotonických roztoků a hypertonických solí (saline) 176

12.3.8 Kapsaicin 177

12.3.9 Furosemid 177

12.3.10 Inhibitory protonové pumpy 178

12.3.11 Antileukotrieny 178

12.3.12 Aspirinová desenzibilizace 178

12.3.13 Kyselina hyaluronová 178

12.3.14 Fytopreparáty 179

12.3.15 Punkce čelistních dutin 179

13 ALERGICKÉ RINITIDY – RINOSINUSITIDY 180

13.1 Nový pohled na alergickou rinitidu podle doporučení ARIA 2008 180

13.2 Definice a klasifikace alergické rýmy 180

13.3 Epidemiologie 182

13.4 Patofyziologie alergické rýmy 183

13.5 Diagnostika alergické rinitidy 184

13.5.1 Charakteristika alergické rinitidy 184

13.5.2 Testy a vyšetření 186

13.5.3 Projevy alergie v průběhu života 187

13.6 Sezonní alergická rinitida (polinóza) 187

13.7 Celoroční alergická rinitida (nesezonní, pereniální) 188

13.8 Vztahy mezi alergickou rinitidou a astmatem a jiné komorbidity 188

13.9 Podpora zdraví a prevence 189

13.10 Závěry 189

14 NEOPERAČNÍ LÉČBA ALERGICKÉ RINITIDY A KONJUNKTIVITIDY 190

14.1 Úvod 190

14.2 Farmakoterapie alergické rinitidy a konjunktivitidy 190

14.2.l Přehled 190

14.2.2 Antihistaminika 193

14.2.3 Kortikosteroidy 195

14.2.4 Kromony 196

14.3 Specifická imunoterapie alergenem 196

14.4 Anti-IgE (Omalizumab) 196

15 MYKOTICKÉ (FUNGÁLNÍ) RINOSINUSITIDY 198

15.1 Alergická mykotická rinosinusitida (alergic fungal sinusitis, eozinofilní fungální RS) 199

15.2 Neinvazivní mimoslizniční (povrchová) mykotická rinosinusitida 199

15.2.1 Povrchová mykotická rinosinusitida 199

15.2.2 Povrchová rinosinusitida s mykotickými hmotami („fungal ball“, aspergilom) 199

15.3 Invazivní mykotická rinosinusitida 200

15.3.1 Akutní fulminantní mykotická rinosinusitida 200

15.3.2 Chronická invazivní mykotická rinosinusitida 200

15.3.3 Granulomatózní mykotická rinosinusitida 201

16 GRANULOMATÓZNÍ RINOSINUSITIDY 203

16.1 Sarkoidóza 203

16.2 Mykobakteriální rinosinusitida 205

16.3 Lepra 205

16.4 Syfilis 206

16.5 Infekční sklerom (rinosklerom) 207

16.6 Onemocnění destruující střední nosní oblast 207

16.6.1 Letální granulom střední čáry 207

16.7 Histiocytóza z Langerhansových buněk (histiocytosis X) 207

16.7.1 Letterer-Siweho histiocytóza 208

16.7.2 Hand-Schüller-Christianova histiocytóza 208

16.7.3 Eozinofilní granulom 208

16.8 Cholesterolový granulom 209

17 RINOSINUSITIDY PŘI SYSTÉMOVÝCH CHOROBÁCH 210

17.1 Přehled 210

17.2 Nesnášenlivost kyseliny acetylsalicylové (ASA triáda, Samterův sy) 210

17.2.1 Chronická rinosinusitida s nosními polypy 211

17.3 Cystická fibróza (mukoviscidóza) 212

17.4 Ciliární dyskineze 214

17.4.1 Rozdělení a klasifikace 214

17.4.2 Primární ciliární dyskineze a Kartagenerův syndrom (sy nepohyblivých řasinek, dyskinetický ciliární sy) 214

17.5 Woakesova choroba, syndrom 216

17.6 Youngův syndrom 216

17.7 AIDS 216

17.7.1 Definice a projevy 216

17.7.2 ORL nálezy 217

17.8 Vaskulitidy s pozitivními antineutrofilními cytoplazmatickými protilátkami (ANCA) 219

17.8.1 Vyšetřovací metody 220

17.8.1.1 Protilátky proti cytoplazmě neutrofilů (ANCA) 220

17.8.1.2 Eozinofilie 220

17.8.2 Vyvolávající faktory, léze plic a nosního septa 220

17.8.3 Churgův-Straussové syndrom 221

17.8.4 Wegenerova granulomatóza 221

17.8.5 Léčba ANCA pozitivních vaskulitid 222

17.9 Limitované (neúplné, oligosymptomatické) formy vaskulitid 224

17.10 Překryvný polyangiitický syndrom (overlap sy) 224

17.11 Hypereozinofilní syndrom 224

18 RINOSINUSITIDY U DĚTÍ 225

18.1 Rozdíly mezi chronickou rinosinusitidou dětí a dospělých 225

18.2 Epidemiologie a patofyziologie 225

18.3 Klinický obraz 226

18.4 Akutní infekční rýma u kojenců a batolat 227

18.5 Adenoidní vegetace 227

18.6 Přidružené chorobné stavy 230

19 LÉČBA RINOSINUSITID U DĚTÍ 231

19.1 Léčba akutní rinosinusitidy u dětí 231

19.2 Léčba chronické rinosinusitidy u dětí 232

19.3 Léčba alergické rinitidy dětí 233

20 VLIV RINOSINUSITID NA DOLNÍ DÝCHACÍ CESTY 235

20.1 Bronchiální astma a chronická rinosinusitida bez nosních polypů 235

20.2 Bronchiální astma a chronická rinosinusitida s nosními polypy 236

20.3 Chronická obstrukční plicní nemoc a rinosinusitida 236

21 ENDOSKOPICKÁ ENDONAZÁLNÍ CHIRURGIE 237

21.1 Koncepce metody a patofyziologické poznámky 237

21.2 Indikace operace 240

21.2.1 Obecné indikace 240

21.2.2 Indikace při rinosinusitidách 241

21.3 Technické vybavení 241

21.4 Názvosloví operací 242

21.5 Poznámky k operační technice 244

21.5.1 Redukce nosních skořep 244

21.5.2 Rozsah chirurgického výkonu 246

21.6 Pooperační hojení 246

21.7 Efektivita FESS v porovnání s medikamentózní terapií 247

21.8 Vliv věku a přidružených onemocnění na výsledky FESS 249

21.9 Revizní FESS 250

21.10 Operační komplikace 250

21.11 Pooperační stavy

21.11.1 Stavy po klasických operacích 256

21.11.2 Stavy po FESS 258

21.11.3 Doporučené postupy léčby při přetrvávajícím onemocnění po FESS 258

21.12 Endoskopické nálezy 268

22 ANATOMICKÉ A SLIZNIČNÍ VARIACE 274

22.1 Pneumatizovaná crista galli 275

22.2 Deviace nosního septa 277

22.3 Perforace nosní přepážky 277

22.4 Asymetrie a atrézie choan 278

22.5 Variace nosních skořep a uncinátního výběžku 278

22.6 Uncinátní výběžek 282

22.7 Příčiny změn nosní průchodnosti 284

22.8 Čichové sklepy 284

22.9 Sklípky agger nasi 286

22.10 Hallerovy sklepy 286

22.11 Čelistní dutina 287

22.12 Čelní dutina 290

22.13 Klínová dutina 292

22.14 Slizniční variace 293

23 CHIRURGICKY NEBEZPEČNÉ OBLASTI RINOBAZE 294

24 RINOSINUSITIDY V OBRAZE 300

25 RINOSINOGENNÍ KOMPLIKACE 311

25.1 Orbitální komplikace 316

25.2 Intrakraniální komplikace 316

25.3 Komplikace od kostěného ohraničení paranazálních dutin 319

25.4 Neobvyklé komplikace rinosinusitid 319

25.5 Cysty a mukokély 319

25.5.1 Pneumosinus dilatans 322

25.5.2 Chronická atelektáza čelistní dutiny, silent sinus syndrom 323

26 ZÁNĚTY OČNICE 328

27 EPISTAXE A METODY LÉČBY 332

27.1 Epistaxe a metody léčby 332

27.2 Morbus Rednu-Osler-Weber (hereditární hemoragická teleangiektazie) 336

27.3 Cévní poškození při střelných poraněních hlavy a krku 337

28 LIKVOROVÉ PÍŠTĚLE 338

28.1 Etiopatogeneze a vyšetřovací metody 338

28.2 Léčba 340

28.3 Arachnoidální cysta tureckého sedla a syndrom prázdného sedla 349

29 DEKOMPRESE ORBITY A ZRAKOVÉHO NERVU 350

30 BOLESTI HLAVY A SOMATOFORMNÍ PORUCHY 354

30.1 Obecně o bolesti 354

30.2 Klasifikace bolestí hlavy 356

30.3 Diferenciální diagnóza bolestí hlavy při závažných život ohrožujících onemocněních 357

30.4 Bolesti v orofaciální oblasti 357

30.5 Bolesti zubů 358

30.6 Bolesti při rinosinusitidách 359

30.7 Bolesti hlavy a operace paranazálních dutin 359

30.8 Sluderův syndrom, dolores e vacuo, kontaktní bolest, midfacial segment pain 360

30.9 Léčba bolesti 361

30.10 Cévní komprese mozkových nervů 362

30.11 Somatoformní poruchy (psychogenní, psychosomatické poruchy) 365

31 DIFERENCIÁLNÍ DIAGNÓZA NEMOCÍ HORNÍCH DÝCHACÍCH CEST 367

31.1 Přehled 367

31.2 Odlišení rinitid 369

31.3 Odlišení sekretů při rinosinusitidě 370

31.4 Diferenciální diagnóza kašle 370

32 CHYBY A OMYLY 375

33 SOCIO-EKONOMICKÉ NÁKLADY CHRONICKÉ RINOSINUSITIDY A NOSNÍCH POLYPŮ 377

33.1 Přímé náklady 377

33.2 Nepřímé náklady 377

34 PRIORITY A PERSPEKTIVY DALŠÍHO VÝZKUMU RINOSINUSITID 378

Základní literatura 381

Ostatní literatura 383

Webové adresy 402

O autorech 403