Obsah knihy "Zobrazení hlavy"


Seznam zkratek užitých v textové části
Seznam zkratek užitých v popisu obrazů
Uspořádání obrazů
Poděkování
Předmluva
Historie, vznik a význam zobrazovacích metod
1 Metodika vyšetřování zobrazovacími metodami
1.1 Výpočetní tomografie
1.1.1 Princip
1.1.2 Denzita tkání (Hounsfieldovy jednotky)
1.1.3 Protokol vyšetření CT, topogramy, kontrastní látky
1.1.4 Konvenční rentgenografie nebo CT paranazálních dutin?
1.1.5 CT paranazálních dutin v koronární rovině
1.1.6 CT paranazálních dutin v axiální rovině
1.1.7 Rekonstrukční CT snímky
1.1.8 Vysokorozlišovací CT (HRCT
1.1.9 Trojrozměrné CT
1.1.10 CT cisternografie v diagnostice rino- a otolikvorey
1.2 Magnetická rezonance
1.2.1 Princip
1.2.2 Protokol vyšetření MR, kontrastní látky
1.2.3 MR signál intenzity vzhledem k mozku, MR obraz hemoragie
1.2.4 MR angiografie
1.3 Digitální subtrakční angiografie
1.4 Ultrasonografie
2 Nosní dutina, paranazální dutiny a nosohltan
2.1 Anatomie
2.1.l Vývojové poznámky
2.1.2 Nosní dutina, laterální nosní stěna
2.1.3 Paranazální dutiny
2.1.4 Cévní a nervové zásobení
2.1.5 Obrazová část
2.2 Endoskopická endonazální chirurgie
2.2.1 Koncepce metody a patofyziologické poznámky
2.2.2 Indikace
2.2.3 Technické vybavení
2.2.4 Názvosloví operací
2.2.5 Pooperační hojení
2.2.6 Operační komplikace
2.2.7 Endoskopické nálezy - obrazová část
2.3 Patologické stavy
2.3.1 Anatomické a slizniční variace
2.3.2 Chirurgicky nebezpečné oblasti rinobaze
2.3.3 Rinosinusitidy
2.3.4 Sinusogenní komplikace
2.3.5 Cysty a mukokély
2.3.6 Nádory a nádorům podobné léze nosu, paranazálních dutin a nosohltanu
2.3.7 Likvorové píštěle
2.3.8 Pooperační stavy
2.3.9 Korelace CT s operačními nálezy
2.3.10 Korelace ultrasonografie s konvenční rentgenografií
3 Obličejový skelet
3.1 Anatomie
3.2 Patologické stavy
3.2.1 Vývojové anomálie
3.2.2 Nádory a nádorům podobné léze
3.2.3 Úrazy
3.2.4 Nemoci temporomandibulárního kloubu
3.2.5 Názvosloví operací
4 Orbita
4.1 Anatomie
4.1.1 Skelet
4.1.2 Pojivové tkáně a topografické rozdělení prostorů orbity
4.1.3 Zrakový nerv
4.1.4 Slzný aparát
4.1.5 Cévní zásobení
4.2 Patologické stavy
4.2.1 Přehled onemocnění
4.2.2 Vývojové anomálie
4.2.3 Záněty
4.2.4 Nádory a nádorům podobné léze
4.2.5 Úrazy
4.2.6 Endokrinní orbitopatie
4.2.7 Ultrasonografie - indikace a patologické nálezy
5 Příušní slinná žláza
5.1 Anatomie
5.2 Patologické stavy
6 Lebka
6.1 Anatomie
6.2 Rentgenové patologické nálezy
7 Lební baze
7.1 Anatomie
7.1.1 Vnější spodina lební
7.1.2 Vnitřní spodina lební
7.1.3 Obrazová část
7.2 Patologické stavy
7.2.1 Přehled onemocnění
7.2.2 Vývojové anomálie
7.2.3 Nádory a nádorům podobné léze
7.2.4 Úrazy
7.2.5 Nemoci kosti
7.2.6 Cévní komprese mozkových nervů
8 Spánková kost a statoakustické ústrojí
8.1 Anatomie
8.1.1 Skladba spánkové kosti a statoakustické ústrojí
8.1.2 Vnitřní zvukovod a průběh lícního nervu spánkovou kostí
8.1.3 Cévní zásobení
8.2 Patologické stavy
8.2.1 Vývojové anomálie
8.2.2 Záněty
8.2.3 Otogenní zánětlivé komplikace
8.2.4 Nádory a nádorům podobné léze
8.2.5 Úrazy
8.2.6 Nemoci kosti
8.2.7 Názvosloví operací
9 Turecké sedlo a hypofýza
9.1 Anatomie
9.2 Patologické stavy a názvosloví operací
10 Cévy hlavy a krku
10.1 Anatomie
10.2 Cévní onemocnění hlavy a krku - intervenční angiografie
10.2.1 Přímé karotidokavernózní píštěle - endovaskulární léčba
10.2.2 Nepřímé karotidokavernózní píštěle - endovaskulární léčba
10.2.3 Extrakraniální tumory a arteriovenózní píštěle - embolizace
10.2.4 Epistaxe - embolizace
10.2.5 Nádory spodiny ústní a hltanu - intraarteriální chemoterapie
10.2.6 Intrakraniální arteriovenózní malformace - endovaskulární léčba
10.2.7 Intrakraniální tepenná aneuryzmata - endovaskulární léčba
10.2.8 Perkutánní transluminální angioplastika supraaortálních tepen
11 Indikace, volba zobrazovací metody a diferenciální diagnóza
11.1 Obecné poznámky
11.2 Paranazální dutiny a obličejový skelet
11.3 Lební baze a spánková kost
Rejstřík
Literatura – základní, ostatní