Obsah knihy "Zobrazení hlavy 2.vyd."


Seznam zkratek v textu9
Seznam zkratek v popisu obrazů10
Uspořádání obrazů13
Poděkování14
Památce prof. MUDr. Ervína Černého, DrSc.15
Předmluva k prvnímu vydání16
Udělení Ceny Josefa Hlávky za rok 200017
Předmluva ke druhému vydání18
Historie, vznik a význam zobrazovacích metod19
1 METODIKA VYŠETŘOVÁNÍ ZOBRAZOVACÍMI METODAMI20
1.1 Výpočetní tomografie20
1.1.1 Princip20
1.1.2 Denzita tkání (Hounsfieldovy jednotky)22
1.1.3 Protokol vyšetření CT, topogramy, kontrastní látky22
1.1.4 Konvenční rentgenografie nebo CT paranazálních dutin?25
1.1.5 CT paranazálních dutin v koronární rovině26
1.1.6 CT paranazálních dutin v axiální rovině26
1.1.7 Rekonstrukční snímky CT27
1.1.8 Vysokorozlišovací CT (high resolution CT, HRCT)27
1.1.9 Trojrozměrná (trojdimenzionální, 3D) CT27
1.1.10 CT cisternografie v diagnostice rinolikvorey a otolikvorey28
1.1.11 Multidetektorová (multislice) CT (MDCT)29
1.1.12 Virtuální zobrazení CT31
1.2 Magnetická rezonance32
1.2.1 Princip32
1.2.2 Intenzita signálu ve výsledném MR obraze34
1.2.3 Kontrastní látky35
1.2.4 MR angiografie35
1.2.5 Protokoly vyšetření MR36
1.3 Digitální subtrakční angiografie (DSA)37
1.4 Ultrasonografie (US)38
1.5 Pozitronová emisní tomografie (PET)41
1.6 Pozitronová emisní tomografie kombinovaná s výpočetní tomografií (PET/CT)44
1.7 Navigovaná chirurgie47
1.8 Indikace a volba zobrazovací metody55
2 NOSNÍ DUTINA, PARANAZÁLNÍ DUTINY A NOSOHLTAN59
2.1 Anatomie59
2.1.1 Vývojové poznámky59
2.1.2 Nosní dutina a laterální nosní stěna60
2.1.3 Paranazální dutiny62
2.1.4 Cévní a nervové zásobení64
2.1.5 Obrazová část - koronární a sagitální rovina66
2.1.6 Obrazová část - axiální rovina86
2.2 Endoskopická endonazální chirurgie97
2.2.1 Koncepce metody a patofyziologické poznámky97
2.2.2 Indikace100
2.2.3 Technické vybavení100
2.2.4 Názvosloví operací101
2.2.5 Pooperační hojení103
2.2.6 Operační komplikace104
2.2.7 Endoskopické nálezy108
2.3 Patologické stavy114
2.3.1 Anatomické a slizniční variace114
2.3.2 Chirurgicky nebezpečné oblasti rinobaze133
2.3.3 Rinosinusitidy138
2.3.4 Systémové choroby s projevy rinosinusitid150
2.3.5 Sinusogenní zánětlivé komplikace154
2.3.6 Cysty a mukokély158
2.3.7 Nádory a nádorům podobné léze nosu a paranazálních dutin164
2.3.8 Nádory a nádorům podobné léze nosohltanu a/nebo infratemporální jámy177
2.3.9 Likvorové píštěle182
2.3.10 Dekomprese orbity a zrakového nervu190
2.3.11 Pooperační stavy194
2.3.12 Korelace CT s operačními nálezy203
2.3.13 Korelace ultrasonografie s konvenční rentgenografií204
3 OBLIČEJOVÝ SKELET210
3.1 Anatomie210
3.1.1 Obličejové kosti210
3.1.2 Temporomandibulární kloub213
3.2 Patologické stavy216
3.2.1 Vývojové anomálie216
3.2.2 Nádory a nádorům podobné léze220
3.2.3 Úrazy226
3.2.4 Nemoci temporomandibulárního kloubu237
3.2.5 Názvosloví operací238
3.2.6 Konvenční rentgenografie zubních a alveolárních lézí239
3.2.7 Diferenciální diagnóza radiologických nálezů obličejového skeletu a paranazálních dutin244
4 ORBITA246
4.1 Anatomie246
4.1.1 Skelet246
4.1.2 Pojivové tkáně a topografické rozdělení prostorů orbity247
4.1.3 Zrakový nerv248
4.1.4 Slzný aparát248
4.1.5 Cévní zásobení253
4.2 Patologické stavy253
4.2.1 Přehled onemocnění253
4.2.2 Vývojové anomálie očnice255
4.2.3 Záněty očnice256
4.2.4 Nádory a nádorům podobné léze260
4.2.5 Úrazy očnice268
4.2.6 Endokrinní (tyreoidální) orbitopatie270
4.2.7 Ultrasonografie - indikace a patologické nálezy272
5 SLINNÉ ŽLÁZY275
5.1 Anatomie275
5.2 Patologické stavy285
6 LEBKA A KRČNÍ PÁTEŘ298
6.1 Anatomie298
6.1.1 Lebka298
6.1.2 Krční páteř305
6.2 Rentgenové a MR patologické nálezy317
7 LEBNÍ BAZE326
7.1 Anatomie326
7.1.1 Vnější spodina lební (basis cranii externa)326
7.1.2 Vnitřní spodina lební (basis cranii interna)328
7.1.3 Hlavové nervy329
7.1.4 Otvory a kanálky lební baze331
7.1.5 Obrazová část - axiální rovina333
7.1.6 Obrazová část - koronární rovina373
7.1.7 Obrazová část - parasagitální a sagitální rovina390
7.2 Patologické stavy406
7.2.1 Přehled onemocnění406
7.2.2 Vývojové anomálie408
7.2.3 Nádory a nádorům podobné léze410
7.2.4 Úrazy432
7.2.5 Nemoci kosti444
7.2.6 Cévní komprese mozkových nervů450
8 SPÁNKOVÁ KOST A STATOAKUSTICKÉ ÚSTROJÍ453
8.1 Anatomie453
8.1.1 Skladba spánkové kosti a statoakustické ústrojí453
8.1.2 Vnitřní zvukovod a průběh lícního nervu spánkovou kostí463
8.1.3 Cévní zásobení468
8.2 Patologické stavy470
8.2.1 Vývojové anomálie470
8.2.2 Záněty472
8.2.3 Otogenní zánětlivé komplikace482
8.2.4 Nádory a nádorům podobné léze485
8.2.5 Úrazy486
8.2.6 Nemoci kosti487
8.2.7 Názvosloví operací488
8.2.8 Příčiny nedoslýchavosti, tinitu, závratí a obrn lícního nervu492
9 TURECKÉ SEDLO A HYPOFÝZA495
9.1 Anatomie495
9.2 Patologické stavy a názvosloví operací498
9.2.1 Přehled onemocnění498
9.2.2 Názvosloví operací507
10 CÉVY HLAVY A KRKU509
10.1 Anatomie509
10.2 Cévní onemocnění hlavy a krku - intervenční angiografie - neuroradiologie525
10.2.1 Nevaskulární výkony na krku525
10.2.2 Perkutánní vertebroplastika527
10.2.3 Vaskulární intervence - obecné zásady532
10.2.4 Endovaskulární léčba aneuryzmat mozkových tepen534
10.2.5 Endovaskulární léčba piálních arteriovenózních zkratů548
10.2.6 Intrakraniální arteriovenózní zkraty (AVF)561
10.2.7 Perkutánní transluminální angioplastika (PTA) a stentování tepen odstupujících z oblouku aorty569
10.2.8 Epistaxe a metody léčby586
10.2.9 Předoperační a paliativní embolizace tumorů hlavy, krku a páteře590
10.2.10 Nádory spodiny ústní a hltanu - intraarteriální chemoterapie599
10.2.11 3D angiografie - možnosti diagnostiky v oblasti hlavy a krku602
Dodatek k oddílu 1 - Digitální radiografie604
Dodatek k oddílu 1.1.1, 1.1.11 - Výpočetní tomografie605
Základní literatura607
Ostatní literatura609
O autorech644
Rejstřík645